Hướng dẫn đặt hàng

10/07/2019 09:12

1. Tìm kiếm sản phẩm cần đặt hàng:

2. Chọn nút mua hàng

3. Bổ sung thông tin mua hàng

4. Chọn hình thức thanh toán và nhập mã khuyến mại nếu có

Bạn đã đặt hàng thành công, thông tin đơn hàng sẽ gửi đến email của bạn.