Quy định về hàng hoá cấm gửi

20/12/2019 12:18

Gshop không vận chuyển các loại hàng hóa sau:

  • Hàng hóa thuộc danh mục cấm giao dịch trên Gshop.
  • Thực phẩm tươi, thực phẩm còn hạn sử dụng dưới 30 ngày, thực phẩm cần bảo quản đặc biệt (bảo quản lạnh, nóng, v.v...)
  • Đồ uống
  • Xăng, dầu, khí đốt các loại
  • Trang sức làm từ kim loại quý (vàng, bạc, v.v), đá quý có giá trị cao (kim cương, hồng ngọc, v.v)

Gshop sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa thuộc các mục trên bị thu giữ, tiêu hủy hay hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Người bán sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Gshop và pháp luật (nếu có) khi gửi hàng.